Nieuws

Bloemen voor het levenloos geboren kind

Een kleinkind van kunstenaar Hans te Wierike (rechts) legt bloemen bij het donderdagochtend onthulde gedenkteken voor levenloos geboren kinderen op de Algemene Begraafplaats in Bolsward.
Nieuws
Susan Quarré (links) zorgde ervoor dat het monument er is gekomen, nadat ze tweeënhalf jaar geleden van haar vriendin hoorde dat zo’n plek er niet was in Bolsward. Haar 67-jarige vriendin legde de eerste bloemen, maar wil buiten de publiciteit blijven. Haar eerste kind werd 44 jaar geleden levenloos geboren, zonder dat het een naam kreeg en ze mocht weten of het een jongen of meisje was. Er waren zo’n dertig mensen bij de onthulling.

Bron: Bloemen voor het levenloos geboren kind – Leeuwarder Courant (lc.nl)

Kunstenaar te Wierike uit Bolsward maakt beeld voor ernstig zieke vriendin en schenkt het aan hospice de Kime

Kunstenaar Hans te Wierike uit Bolsward heeft voor een ernstig zieke vriendin een indrukwekkend beeld van speksteen gemaakt. Het beeld vertelt over de laatste fase van het leven. De goede vriendin is inmiddels overleden en in haar nagedachtenis schenkt Hans het beeld graag aan het hospice de Kime in Sneek.

De golven aan de voorkant van het beeld staan symbool voor alle emoties in de terminale fase: de hoop, de angst, de pijn. Het idee en het besef dat de tijd op aarde bijna voorbij is, voelt soms als een storm, een orkaan, een chaos.

Nieuws Nieuws

Aanvaarding en rust

De gladde achterkant van het beeld drukt aanvaarding en rust uit. Het beeld staat in de huiskamer van het hospice, duidelijk zichtbaar voor de gasten, hun naasten en de vrijwilligers.

In bijzijn van zijn vrouw Giny overhandigde Hans te Wierike het beeld in het hospice aan coördinator Willy Hoekstra en de bestuursleden Klaus Boonstra en Cecile Wolke van de stichting VPTZ-Zuidwest Friesland.

Hulp en ondersteuning aan terminaal zieken

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland (VPTZ-ZWF), biedt hulp en ondersteuning aan terminaal zieke mensen thuis, in de eigen woonomgeving in geheel Zuidwest Friesland maar ook in hospice de Kime in Sneek. De Stichting is een vrijwilligersorganisatie met ruim honderd geschoolde vrijwilligers die worden aangestuurd door drie parttime werkende coördinatoren, die tevens de zorgverlening organiseren.

Er wordt nauw samengewerkt met de thuiszorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen en het Netwerk Palliatieve zorg Zuidwest Friesland.

bron: Kunstenaar Te Wierike uit Bolsward maakt beeld voor ernstig zieke vriendin en schenkt het aan hospice de Kime – Leeuwarder Courant (lc.nl)